Stacja Demontażu Pojazdów

PRAWO ZBYCIE SAMOCHODU, A PRAWO                 PRZEKAŻ AUTO DO KASACJI>

Jeśli posiadasz stary samochód,którego stan techniczny uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po drodze, masz do wyboru kilka wyjść rozwiązania problemu który on stanowi. Po pierwsze pamiętaj,że według naszego prawa każde auto zarejestrowane w wydziale komunikacji, czyli generalnie takie, do którego posiadasz dowód rejestracyjny – podlega ubezpieczeniu OC. Nawet gdy to auto stoi od roku pod drzewem na podwórku, troska o ciągłość jego ubezpieczenia jest twoim obowiązkiem za którego niedopełnienie nakładane są surowe kary. Według stawek Funduszu Gwarancyjnego.

Najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, chcących pozbyć się starego auta: Oddam na złom i po sprawie.. Drugim spotykanym rozwiązaniem jest przekazanie auta, zamiast na Stację Demontażu, wprost do składnicy złomu. Złomy nie posiadają uprawnień wydawania stosownych dokumentów,a jeśli je wydają to dzieje się to nielegalnie. Co w przypadku wykrycia podczas kontroli wiąże się z unieważnieniem takiego zaświadczenia i obciążenia pokaźną karą pieniężną wszystkich powiązanych, łącznie z tym kto nielegalnie odprowadził auto na złom zamiast do Stacji Demontażu. W konsekwencji, oddając auto na złom, możecie zostać bez samochodu, bez zaświadczenia do wyrejestrowania, i dodatkowo zostaniecie obciążeni karą pieniężną, która jak pokazuje doświadczenie przekroczy wielokrotnie wartość waszego auta. Rozbiorę sam, jeszcze zarobię przy okazji... Równie często ludzie, samochody zużyte i nie do jazdy, rozbierają samodzielnie na podwórku, próbując sprzedać je na części. Sposób tak samo nie trafiony jak poprzednie.

Części jest na rynku zalew i sprzedać cokolwiek szczególnie działając jednorazowo jest bardzo trudno. Sprzedam zwykłemu handlarzowi, na podstawie fikcyjnej umowy... Niektórzy spisują w takiej sytuacji „lewe” umowy na fikcyjne, zmarłe postacie,itp. Myśląc że to załatwi sprawę. I tu się mylą: Wydział Komunikacji posiada ścisły rejestr wszystkich zarejestrowanych pojazdów (CEPIK) i jeżeli zgłosicie na podstawie „lewej” umowy tylko ZBYCIE, a auto nie zostanie przez tą drugą stronę przerejestrowane, to prędzej czy później, na podstawie ewidencji wydziału komunikacji i tej ewidencji którą prowadzi Fundusz Gwarancyjny, za brak ubezpieczenia obciążą właśnie was.

Także jeśli auto zabierze od was zwykły handlarz na podstawie umowy, może się okazać że już w wydziale wyjdzie na jaw, że na tą osobę z którą „niby” spisaliście umowę to figuruje już kilkadziesiąt, a w skrajnych przypadkach kilkaset innych aut. Konsekwencje jak wyżej.. Brak auta, sprawa karna w wydziale komunikacji, brak możliwości wyrejestrowania. Brak podstawy do wycofania OC

 

Dokumenty potrzebne do kasacji pojazdu:

Dowód rejestracyjny i karta pojazdu jeśli była wydana,

Umowa/y kupna jeśli nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna,

Faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą,

Dowód osobisty właściciela pojazdu i współwłaściciela jeżeli jest wpisany do dowodu rejestracyjnego bądź umowy kupna pojazdu.

Upoważnienia:

Upoważnienia do kasacji pojazdu w imieniu właściciela muszą być potwierdzone za zgodność podpisu (nie honorujemy niepoświadczonych upoważnień) przez notariusza bądź przedstawiciela władzy terenowej (sołtysa, wójta). Wyjątek stanowią upoważnienia dla najbliższych członków rodziny – te nie wymagają potwierdzeń (koniecznie musi być podany stopień pokrewieństwa). – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2.

Osoba kasująca pojazd zarejestrowany na firmę musi być pisemnie upoważniona przez właściciela do kasacji.

 

Dokumenty właściciela:

Dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela jest dowód osobisty. Kasacji nie można dokonać na podstawie dokumentów niezawierających pełnych danych osobowych oraz adresu. W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą – dokumentami potrzebnymi do wykonania kasacji jest wyrok sądu (postępowanie spadkowe) oraz upoważnienie do kasacji od wszystkich spadkobierców.

Współwłaściciel pojazdu:

Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji przygotowane zgodnie z zał. Nr 2. Dokumenty pojazdu: Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce może odbyć się tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela, a zawierającego dane z dowodu rejestracyjnego. Honorujemy także kopię dowodu rejestracyjnego potwierdzoną przez Wydział Komunikacji stosowną pieczęcią. Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem uprawniającym do kasacji. Pojazdy zarejestrowane za granicą muszą mieć tamtejszy dowód rejestracyjny oraz dokument poświadczający o własności pojazdu.

Pojazd

• Powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy),

• Powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami :

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO (*)

Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(e),*)

f) skrzynia biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator),*)

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji,*)

m) układ chłodzenia z chłodnicą,*)

n) elementy elektroniczne sterowania układami,*)

o) instalacja zasilana gazem,**)

p) poduszki powietrzne*)

Części i elementy nie muszą być sprawne ani zamontowane w pierwotnym miejscu. 

*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.

**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe. (*) Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. 58, poz. 407)

 

 

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.